Press ESC to close

Monako

Monako to drugi majestatyczny kraj na świecie, ustępujący jedynie Watykanu. Jest to malownicze państwo nadmorskie. Jako miasto portowe, Monako ma żywą przeszłość, ale przekształciło się w spokojną przystań dla bogatych i sławnych, ciesząc się wolnym od podatku statusem księstwa.